HVAD BETYDER DET, AT HAVE EN LEDIG I VIRKSOMHEDSPRAKTIK?

 

virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik - hjælp ledige ud på arbejdsmarkedet

Du - og din virksomhed - kan gøre en stor forskel for ledige, der har brug for støtte til at komme ud på arbejdsmarkedet.
Det kan være langtidsledige, integrationsborgere, langtidssygemeldte eller fleksjobbere.

 

Hvad skal du - og virksomheden - være opmærksomme på?

Mennesker langt fra arbejdsmarkedet har brug for ekstra støtte.
Derfor er det vigtigt, at I har både ressourcer og drivkraft til dette.

Behovet for støtte kan handle om forskellige ting; lige fra sproglige eller sociale udfordringer til koncentrationsbesvær samt fysiske barrierer.
Praktikantens mentor vil hjælpe Jer med al den vejledning og støtte I har behov for
- så I vil ikke være alene i processen.
 
Regler omkring praktikforløb

 • Virksomhedspraktik kan gives til alle målgrupper af ledige, sygedagpengemodtagere og revalidender
 • Virksomheden skal godkendes af jobcenteret, før den kan have en ledig i virksomhedspraktik
 • Praktikperioden, for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, kan vare op til 4 uger
 • For kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og revalidender, kan perioden vare op til 13 uger; med mulighed for yderligere forlængelse
 • Den ledige er i virksomhedspraktikken ikke omfattet af de regler, der er fastsat for lønmodtagere
  Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
 • RIGMELIGHEDSKRAV: Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik
  Antallet af personer i virksomhedspraktik, samt ansatte med løntilskud, må således maksimalt udgøre:
  -    1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte
  -    og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte
 • Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse, svarende til de dagpenge eller den kontanthjælp, som den ledige ellers ville være berettiget til. Der er dermed ingen lønomkostninger for virksomheden ved en virksomhedspraktik

 

 

Hvad er fordelene ved at have en ledig i virksomhedspraktik?

Udover glæden ved at hjælpe udfordrede borgere videre - og gøre en indsats i forhold til virksomhedens csr-profil
- så er der andre, gode fordele:

 • Du skal hverken betale løn eller forsikring i forbindelse med en virksomhedspraktik
 • Du får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job efter virksomhedspraktikken
  - måske har du i løbet af praktikperioden fundet den helt rigtige medarbejder ressource til virksomheden
 • Du får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i løntilskud for en periode
  - for dermed at afgøre, om der kan blive tale om en ordinær ansættelse
 • Er der behov for kurser inden ansættelsen, tilrettelægges dette, sammen med mentor og jobcenter

 

 

JobCare er interesseret i at samarbejde

Vil du være med til at gøre en indsats for ledige?
- vil du gerne have glæde af fordelene ved; at have en ledig i virksomhedspraktik?

Så kontakt os, så vi kan få en snak om et samarbejde.

 

Et virksomhedspraktik forløb ser sådan ud:

 • JobCare og du taler sammen om dine behov og ønsker i forhold til et praktikforløb
 • JobCare matcher ledige med dine behov
 • Der laves et opstartsmøde, hvor der bliver talt om den lediges støttebehov
 • JobCare holder gerne et vejledende møde med dig om, hvordan disse støttebehov kan tilgodeses
  - og vejleder også gerne undervejs i forløbet
 • Vores mentor holder løbende evaluerende møder med den ledige - og der aftales, hvor ofte du ønsker at deltage i disse møder
 • Der justeres løbende på arbejdstid, opgaver, etc. så vi opnår de bedste resultater
 • Ved forløbets afslutning, holder vi et evaluerende møde, hvor du bl.a. giver besked om, hvorvidt du ønsker at ansætte den ledige
  - på ordinær vilkår eller evt. i løntilskud
 • Vurderes det, at den ledige ikke passer ind i virksomheden, hører vi gerne, hvordan den ledige kan arbejde videre for at få bedre muligheder fremover

KONTAKT OS HER:

Book socialfaglig vikarservice

 

JYLLAND & SJÆLLAND 22 35 74 00
Jane Winter jane@job-care.dk

Facebooklinkedinmail