PÅ VEJ I UDDANNELSE - EN HÅNDHOLDT OG TVÆRFAGLIG INDSATS

Forløbet er velvalgt til sårbare unge med psykiske, fysiske eller sociale problemstillinger.

Forløbet retter sig mod følgende:

 • Unge, der af forskellige grunde har været vanskelige at fastholde i et uddannelsesforløb.
 • Unge, der har behov for en særlig personlig støtte for at udvikle sig personligt.
 • Unge med massive komplekse problemstillinger evt. suppleret med en misbrugsproblematik.
 • Unge, som er hæmmet af isolation, kaotiske forhold i boligen. Evt. problemer med soigneringen og præget af en stor grad af opgivenhed og afmagt.

Forløbsbeskrivelse i forbindelse med forløbet På vej i uddannelse (uddannelseshjælp)

Den indledende fase i afklaringsforløbet vil have primær fokus  på at skabe en tillidsfuld relation med den unge.
Denne fase tilpasses den enkelte unges aktuelle tilstand og øvrige indsatser indfases gradvist; efterhånden som den unge bliver klar til det.

Relationsarbejdet sker ”i øjenhøjde” og den unges ressourcer og udviklingspotentiale, er udgangspunktet for indsatsen. Der fokuseres på ressourcer, motivation og tro på egne evner og der etableres korte virksomhedspraktikker, med fokus på at afdække fremtidig uddannelse.

Motivation-for-uddannelse

Mestrings-model

Målsætninger i forbindelser med forløbet På vej i uddannelse (uddannelseshjælp)

Afhængig af det enkelte forløb, vil borgeren bl.a. kunne blive støttet i:

 • At den unge får en uddannelsesplan og en fremtidsplan.
 • At den unge bliver afklaret i forhold til uddannelsesvalg og evt. skånehensyn, med henblik på et videre forløb eller igangsættelse af uddannelse.
 • At den unge tager ansvar og motiveres til et liv på arbejdsmarkedet og får øget selvværd og selvtillid.
 • At den unge får hjælp til at rydde op i private barrierer og gamle vaner.
 • At den unge får kontakt til - og afprøvet - arbejdsmarkedet og derved skabt nye muligheder for et arbejdsliv.
 • At den unge igangsættes i misbrugs-, psykologisk- eller anden behandling.
 • At den unge tilegner sig nye arbejdsmæssige kompetencer og evner til at indgå på en arbejdsplads.
 • At den unge får mulighed for at mestre eget liv og derved kan opnå overblik over egen økonomi, sundhed, muligheder og fremtid.

 

Vores tilgang

Vi lægger stor vægt på, at skabe en god relation til de borgere, som vi er i kontakt med hver dag.
Vi mener, at den gode relation er afgørende for resultatet af den forandringproces, som skal sættes igang hos den enkelte borger.

Relationen afhænger af tilliden til, at vi som fagpersoner, vil den enkeltes dets bedste. Vi udfordrer den enkelte borger og har tiltro til dem - og stiller realistiske krav.
Gennem vores arbejde og samtaler leder vi efter den åbning, som kan skabe motivation til at godt liv, selv når man er langt fra arbejdsmarkedet og alt kan synes håbløst.

Facebooklinkedinmail