Tilfredshed med Jobafklaringsforløb

Af Birgitte Malling, Marketingansvarlig, JobCare


JobCare Esbjerg oplever stor tilfredshed med Jobafklaringsforløb

Kasper Hansen er ansat som Socialfaglig konsulent hos JobCare I Esbjerg, og han giver dig et spændende indblik I hvordan JobCare arbejder med:

  • Jobafklaringsforløb
  • At hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet
  • Samspillet mellem JobCare og Esbjerg kommune
  • Kompetenceafklaring
  • Etablering af tilpassede virksomhedspraktikker
  • Borgerens personlige udvikling

Kasper fortæller:

Det hele starter med, at borgeren inviteres til en visiteringssamtale hos JobCare. Her taler vi med borgeren om hvad der giver mening og hvad han/hun har brug for af faglig indsats for, at komme godt I gang mod målet om, at vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Det kan være særvilkår som ekstra omsorg og visse skånehensyn, som forhindrer borgeren i sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Måske er borgeren for dårlig til, at møde fysisk op hos JobCare og må starte op med hjemmesamtaler og social træning? JobCare har fokus på relationsarbejde, da vi ved, at det skaber resultater. En god relation gør, at borgeren føler sig tryg, set, hørt og forstået.

Borgeren bliver hele vejen gennem sit individuelle tilrettelagte forløb hos JobCare tilknyttet en personlig social faglig konsulent og/eller psykoterapeut samt KST/fysisk træner/kost terapeut. Hele forløbspakken og alle vores faglige kompetencer er samlet under samme tag, og borgeren skal kun forholde sig til JobCare adressen, Kongensgade 34 I Esbjerg.

Vi holder løbende opfølgning på progressionen:

  • Stiller borgeren realistiske krav til sig selv?
  • Stiller vi stiller realistiske forventninger til borgeren?
  • Hvad kan vi ændre, så borgerens ønske om, at bliver direktør i eget liv bliver varigt?

Hos JobCare arbejder vi kontinuerligt på, at finde det enkelte menneske og undersøger alle muligheder.
- Vi gør ikke noget der ikke giver mening!

Virksomhedspraktik

Et af vores værktøjer til, at styrke borgerens motivation og tro på, at vende tilbage på arbejdsmarkedet er etablering af virksomhedspraktik. Her tager vi udgangspunkt i borgerens ressourcer, timetal, arbejdsfunktioner og brancheønsker.

Borgeren bliver altid selv involveret i, at finde frem til det bedst egnede praktikforløb.
Vi gør meget ud, at en virksomhedspraktik skal være retvisende.
Så snart vi vurderer, at borgeren er parat sendes han/hun I praktik. Praktikforløbene er i høj grad med til, at fremme borgerens udviklingsproces.

Der er løbende opfølgning i forbindelse med en virksomhedspraktik bl.a. i forhold til den fysiske og ergonomiske indretning af arbejdspladsen og hvordan borgeren udfører sit arbejde,

Motivation

Borgerens egen motivation er altafgørende for, at han/hun giver sig selv lov til, at udvikle sig. For at komme i proces, er det vigtigt, at borgeren er klar til, at blive hjulpet. Det er vores opgave hos JobCare at finde motivationen frem hos borgeren. Derudover vægter vi, at borgeren bliver reelt motiveret frem for latent motiveret. Det kræver stor selvindsigt af borgeren, at nå den reelle holdbare motivation.

Vores metode med motivationsarbejdet er inspireret af Per Revstedts arbejde med udsatte grupper og af Den Motiverende Samtale.
I Den Motiverende Samtale er det helt essentielt, at man arbejder på at forstå borgerens perspektiv og syn på sig selv og sit liv (ved et godt liv mener vi et liv, som er konstruktivt og meningsfuldt for den enkelte, hvor den enkelte kan være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet og have forståelse for sine egne muligheder og indflydelse herpå).
Det vil sige, at man respekterer borgerens oplevelser af virkeligheden og at man respekterer borgerens ønsker for fremtiden.
Man arbejder vha. diskrepans på, at udvikle en klarhed i borgerens bevidsthed om evt. kløft mellem, "der hvor jeg er nu" og "der, hvor jeg ønsker at være". Det handler om anerkendelse og engagement hen mod, at finde den positive kerne hos den enkelte.

Det særlige anvendelige ved Revstedts tilgang er, at det er udviklet særligt til arbejdet med den mest udsatte og sårbare gruppe af borgere. Dem som er allermest demotiveret, opgivende og svære at få til at fremmøde og fastholde.
JobCares medarbejdere har bl.a. været på kursus hos Revstedt og modtaget supervision af Revstedt i særlige tilfælde.

Per Revstedts (eksam. psykolog og eksam. psykoterapeut) teori og metode er udviklet på baggrund af hans mange års erfaringer fra psykiatrien og misbrugsområdet i Sverige.

Det gode samarbejde

Kasper fortæller glad, at JobCare Esbjerg får gode tilbagemeldinger fra borgere i jobafklaringsforløb.
Han mener, at der kan være flere årsager hertil:
 
Først og fremmest oplever JobCare et godt samarbejde med Esbjerg kommune. Der er et fint flow, gode fællesmøder, forståelse for argumenter og effektiv vidensdeling. Dette samspil giver vigtigst af alt en god start for borgeren, der skal i forløb og danner basis for en positiv proces.

Derudover har borgerne taget godt imod deres jobafklaringsforløb og følt sig trygge i samspillet mellem JobCare og Esbjerg kommune. Der er dannet tillid og gode relationer, og borgerene har opnået motivation og tro på, at kunne flytte sig i sin personlige udvikling.  

Endelig drager vi store fordele via vores interne supervision, faglige kompetencer og sparring kollegaer i mellem hos JobCare.
Vi vurderer løbende og arbejder ud fra vores ensrettede JobCare værdier: Respekt, ansvar og resultater.

Facebooklinkedinmail