SYGEDAGPENGE - MED BORGEREN I CENTRUM

Vi kan tilbyde dig et mentor forløb målrettet borgere på sygedagpenge, som har brug for en koordineret, tværfaglig indsats.

Konceptet, omkring borgere på sygedagpenge, tager udgangspunkt i Rundbordssamtalen og 16 års erfaring med at fastholde borgere i job eller hjælp til yderligere afklaring - med borgeren i centrum.

 

Forløbsbeskrivelse til borgere på Sygedagpenge

Ved forløbets opstart, afdækkes borgerens sygdomshistorik og begrænsninger for tilbagevenden til beskæftigelse.

Med borgeren i centrum tilrettelægges et individuelt, tværfagligt virksomhedsrettet sygedagpenge forløb; med mulighed for at bringe  følgende indsatser i brug:

 • Psykoterapi
 • Afspænding
 • Kranio-Sakral
 • Sundhed
 • Mindfulness
 • Coaching

I sygedagpenge forløbet tager vi udgangspunkt i borgerens styrker og barrierer - fysiske, såvel som psykiske
- ud fra en helhedsorienteret, tværfaglig tankegang.

Målsætninger

 • At deltageren bliver afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og evt. skånehensyn, med henblik på fastholdelse i eksisterende job eller til videre afklaring for fremtidig forsørgelse.
 • At deltageren igen kan mestre eget liv og derved kan opnå overblik over egen økonomi, sundhed, muligheder og fremtid.

 

Formålet

At deltageren hurtigst muligt kommer tilbage i selvforsørgelse via:

 • Genindtræden i eget job
 • Hjælp til at finde nyt job
 • Afklaring til rehabiliteringsteam.

 

JobCare har 16 års erfaring med målgruppen

JobCare har opsamlet stor viden om – og erfaring med - hvordan personer langt fra arbejdsmarkedet motiveres.

Borgere, med komplekse problemstillinger, har ofte mistet tilliden til omverdenen.
Derfor kræves en speciel indsats i forhold til problemløsninger og krav.

Vi skaber tillid og motivation gennem relationen.
Vi tager udgangspunkt i borgerens konkrete problemstillinger og arbejder med borgerens muligheder for at handle. Gennem sparring og konkrete værktøjer, guider vi borgeren i brugen af egne ressourcer.

Vores hovedformål er, at hjælpe borgeren, på sygedagpenge, med at blive direktør i eget liv.
- at arbejde med ressourcer og ansvar, så borgeren får overblik over egen situation og formår at handle konstruktivt.

Facebooklinkedinmail