SYGEDAGPENGE - MED BORGEREN I CENTRUM

Vi kan tilbyde dig et mentor forløb målrettet borgere på sygedagpenge, som har brug for en koordineret, tværfaglig indsats.

Konceptet, omkring borgere på sygedagpenge, tager udgangspunkt i Rundbordssamtalen og 16 års erfaring med at fastholde borgere i job eller hjælp til yderligere afklaring - med borgeren i centrum.

 

Forløbsbeskrivelse til borgere på Sygedagpenge

Ved forløbets opstart, afdækkes borgerens sygdomshistorik og begrænsninger for tilbagevenden til beskæftigelse.

Med borgeren i centrum tilrettelægges et individuelt, tværfagligt virksomhedsrettet sygedagpenge forløb; med mulighed for at bringe  følgende indsatser i brug:

 • Psykoterapeutiske samtaler
 • Afspænding
 • Kranio-Sakral
 • Sundhed
 • Mindfulness
 • Coaching

I sygedagpenge forløbet tager vi udgangspunkt i borgerens styrker og barrierer - fysiske, såvel som psykiske
- ud fra en helhedsorienteret, tværfaglig tankegang.

Målsætninger

 • At deltageren bliver afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og evt. skånehensyn, med henblik på fastholdelse i eksisterende job eller til videre afklaring for fremtidig forsørgelse.
 • At deltageren igen kan mestre eget liv og derved kan opnå overblik over egen økonomi, sundhed, muligheder og fremtid.

 

Formålet

At deltageren hurtigst muligt kommer tilbage i selvforsørgelse via:

 • Genindtræden i eget job
 • Hjælp til at finde nyt job
 • Afklaring til rehabiliteringsteam.

 

JobCare har 16 års erfaring med målgruppen

JobCare har opsamlet stor viden om – og erfaring med - hvordan personer langt fra arbejdsmarkedet motiveres.

Borgere, med komplekse problemstillinger, har ofte mistet tilliden til omverdenen.
Derfor kræves en speciel indsats i forhold til problemløsninger og krav.

Vi skaber tillid og motivation gennem relationen.
Vi tager udgangspunkt i borgerens konkrete problemstillinger og arbejder med borgerens muligheder for at handle. Gennem sparring og konkrete værktøjer, guider vi borgeren i brugen af egne ressourcer.

Vores hovedformål er, at hjælpe borgeren, på sygedagpenge, med at blive direktør i eget liv.
- at arbejde med ressourcer og ansvar, så borgeren får overblik over egen situation og formår at handle konstruktivt.

Mød Bryan

Se Bryans fortælling om, at have slidgigt på slæb og være sygemeldt.
- Om vejen tilbage til arbejdsmarkedet selv når det ser mest håbløst ud.

Facebooklinkedinmail