Social og- Tværfaglig Parallelindsats

Social og- Tværfaglig Parallelindsats

Af Birgitte Malling, Marketingansvarlig, JobCare


Social og- Tværfaglig Parallelindsats - derfor!

Gennem de seneste 19 år har JobCare opsamlet en bred viden om og erfaring med, hvordan personer langt fra arbejdsmarkedet motiveres beskæftigelsesrettet.

Borgere med komplekse problemstillinger har ofte mistet tilliden til omverdenen når de kommer hos os. Derfor kræves en speciel indsats i forhold til problemløsninger og krav. Vores vigtigste opgave er først og fremmest, at skabe tillid og motivation. Dette gør vi gennem relationen og en koordineret tværfaglig parallelindsatsindsats - et koncept, der tager udgangspunkt i Rundbordssamtalen.

JobCare tager altid udgangspunkt i borgerens konkrete problemstillinger, og gennem sparring og konkrete værktøjer guider vi borgeren i brugen af egne ressourcer.

Vores hovedformål er, at hjælpe borgeren med at blive direktør i eget liv. Dette opnås bla. ved at arbejde med ressourcer og ansvar, så borgeren får overblik over egen situation og formår at handle konstruktivt.

Vores erfaring viser, at progression mod arbejdsmarkedet går hurtigst hvis der igangsættes parallelindsatser hvor borgeren hjælpes på flere fronter på én gang.

Derudover ved vi, at der er en sammenhæng mellem vores tro på borgerens jobmuligheder og effekten heraf. Jo større tro på borgeren, jo større er sandsynligheden for beskæftigelse.

 

Isolerede jobopkvalificerings, sociale og helbredsrettede indsatser for borgeren skaber ikke beskæftigelsesrettet progression i sig selv. Det gør de faktisk kun når de kombineres med andre indsatser, og specielt, når de kombineres med en virksomhedsrettet indsats fx virksomhedspraktik.

Et arbejdsmarkedsrettet forløb hos JobCare giver borgere hjælp til, at finde muligheder i forhold til arbejdsmarkedet. Vi kommer bla. ind på emner som:

  • Trivsel og hverdag
  • Sundhed og kost
  • Praktik og jobønsker
  • Praktikforløb

Vi tror på, at man udvikler sig bedst når man får mulighed for, at tage udgangspunkt i sin egen motivation, føler sig forstået og oplever succes.

Hos JobCare har man altid en kontaktperson, der vil være personlig sagsbehandler i perioden, og vi tilrettelægger alle forløb individuelt, så borgeren får den bedst mulige hjælp.

 

Vi VED, at den Social og- Tværfaglige Parallelindsats virker - derfor!

Parallel

 

Facebooklinkedinmail