HVILKE RESULTATER HAR JOBCARE?

 

Resultater

Hos JobCare har vi et stort fokus på at levere en indsats, der er præget af en høj grad af professionalisme og kvalitet.
Vi arbejder med progression og måler på vores resultater.

Vi gennemfører to gange årligt en større statistisk opgørelse over vores deltageres baggrund, problemområder og tidligere beskæftigelsesmæssige tilknytning.
Dette gør vi for at undersøge, hvor komplekse vores borgeres problemstillinger er.
For at dokumentere - og hele tiden forbedre - vores indsats i forhold til målgruppen.

Her ser du en lille del af opgørelsen over vores resultater.

 

AFSLUTTEDE BORGERE I FORLØBET "PÅ VEJ I JOB"

Opdateret: 26.05.2016

 

Borgerne er afsluttet således:

35%: Arbejde, uddannelse eller løntilskud

16%: Afklaret til pension, flexjob, ressourceforløb eller rehabiliterings team

11%: Fraflyttet kommunen eller afmeldt kontanthjælp

  6%: Langvarig praktik eller behandling i andet regi

15%: Afmeldt pga. misbrug, udeblivelse, sygdom eller barsel

14%: Overflyttet til andet tilbud

  3%: Uafklaret

Resultater Grindsted

Fordeling af psykiske udfordringer:

Fordeling af alder:

Resultater Grindsted

46%: Stress, depression, angst

18%: Psykisk sårbar

19%: Ingen psykiske lidelser

17%: Speciallæge diagnoser

Resultater Grindsted

60%: 30+

17%: 25-29 år

23%: 18-24 år

 

AFSLUTTEDE BORGERE I MENTORFORLØB

Opdateret: 21.11.2016

Vores indsats er særligt målrettet sårbare borgere langt fra arbejdsmarkedet på kontanthjælp, uddannelsesydelse, flexydelse, revalideringsydelse eller sygedagpenge.
Det vil sige borgere med andre – ofte komplekse - problemstillinger end ledighed.

Indsatsen tilrettelægges den enkelte borgers konkrete situation og behov, hvor støtten og tiltagene løbende justeres.
Målet er, at der sikres det bedste resultat for den enkelte.

Ud fra vores statistiske data og viden, som vi løbende samler om målgruppens problemstillinger mv., kan vi identificere de karakteristika, der er ved målgruppens udfordringer.

 

Borgerne i mentorforløb har arbejdet med disse udfordringer og er afsluttet således:

barrierer-aarhus

* Den enkelte borger kan have brudt flere barrierer / ikke alle borgere har haft samme barrierer

 

 

Borgerne i mentorforløb er afsluttet til:

Resultater Aarhus

 

25%: Arbejde

33%: Uddannelse

8,3%:Bostøtte, højskoleophold i forbindelse med EGU

8,3%: Behandling

16,7%: Praktik

8,3%: Fleksjob

 

Har du spørgsmål til vores resultater?

Ønsker du at vide mere om vores så resultater, kan du altid kontakte os.
Vi uddyber gerne.

KONTAKT OS HER:

Book socialfaglig vikarservice

 

JYLLAND & SJÆLLAND 22 35 74 00
Jane Winter jane@job-care.dk

Book socialfaglig vikarservice

 

FYN 40 44 77 42
Betty Pedersen betty@job-care.dk

Facebooklinkedinmail