RESSOURCEFORLØB - EN INDIVIDUEL INDSATS

Ressourceforløbet er velvalgt til sårbare borgere med psykiske, fysiske eller sociale problemstillinger.

JobCares ressourceforløb består af vores tværfaglige, helhedsorienterede indsats, der tager udgangspunkt i deltagernes ressourcer.
Vi arbejder med relationen til deltageren, da motivation er den vigtigste ressource for at skabe varige resultater.

Målsætninger

 • At borgeren tager ansvar og motiveres til et liv på arbejdsmarkedet og får øget selvværd og selvtillid.
 • At borgeren får ryddet op i private barrierer og gamle vaner, samt får en plan for fremtiden.
 • At borgeren får mulighed for psykologisk / terapeutisk bistand.
 • At borgeren igangsættes i misbrugsbehandling.
 • At borgeren bliver afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og evt. skånehensyn, med henblik på ansættelse til videre afklaring for fremtidig forsørgelse.
 • At borgeren får kontakt til - afprøvet og mere viden om - arbejdsmarkedet og derved skabt nye muligheder for et arbejdsliv.
 • At borgeren tilegner sig nye arbejdsmæssige kompetencer og evner til at indgå på en arbejdsplads.
 • At borgeren får mulighed for at mestre eget liv og derved kan opnå overblik over egen økonomi, sundhed, muligheder og fremtid.

 

Individuelle tilbud ved ressourceforløb

Jobcares ressourceforløb består af en vifte af individuelle tilbud, der alle tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation.
Da hver enkelt borger kommer med sit eget sæt af problemstillinger; er der behov for individuelle løsningsmodeller.

Et ressourceforløb kan bl.a. indeholde:

 • Socialfaglig støtte
 • Psykoterapeutiske samtaler
 • Hjemmevejleder
 • Mentor
 • Afspænding
 • Fysisk træning
 • Jobtræning
 • Rundbordssamtaler

Trods forskellige tilbud, vil den gennemgående kontaktperson altid være informeret og involveret.

 

Her ses et par eksempler på vores ressourceforløb:

Socialfaglig støtte i forbindelse med et ressourceforløb

Ofte varetages funktionen med socialfaglige støtte af den gennemgående kontaktperson.
Kontaktpersonen er som udgangspunkt socialrådgiver, og kan rådgive og vejlede deltageren i socialfaglige spørgsmål,
samt støtte i forhold til familiemæssige, økonomiske eller ørige sociale forhold.

Støtten har desuden som formål at søge at reetablere en evt. manglende tiltro til både egne evner og beskæftigelsessystemet.

 

Coaching og psykoterapeutiske samtaler i forbindelse med et ressourceforløb

Coaching og psykoterapeutiske samtaler, der tilbydes under et ressourceforløb har til formål, at styrke borgernes selvværd, mindske deres barrierer og at tilføre dem nye kompetencer og mestringsstrategier.

 

Jobtræning i virksomhed i forbindelse med et ressourceforløb

Når borgeren vurderes at være klar til det, etableres praktikker på virksomheder. Der bliver løbende fulgt op på praktikken, beskrevet ressourcer og barrierer i jobbet og løbende lavet justeringer i forhold til arbejdstid og skånehensyn.

 

JobCare har 16 års erfaring med målgruppen

JobCare har opsamlet stor viden om – og erfaring med - hvordan personer langt fra arbejdsmarkedet motiveres.

JobCare har stor erfaring med at levere en parallel specialiseret indsats, hvor der arbejdes både med det fysiske og det psykiske.
Vi har fokus både på evt. fortidige traumatiserende hændelser, på nutidige udfordringer, og på fremtidige håb og drømme.

Med denne tilgang skabes der basis for en hurtig og effektiv forandringsproces.

Facebooklinkedinmail