Hvad er et påbud fra arbejdstilsynet?

paabud

Påbud - en alvorlig pegefinger fra arbejdstilsynet

Når arbejdstilsynet kommer på besøg
- og finder grund til forbedring af virksomhedens arbejdsmiljø.

Af Maiken Damsgaard


Der er forskellige former for påbud

Som du kan se i infoboksen, så har Arbejdstilsynet forskellige muligheder at trække på, når de har lavet tilsyn i din virksomhed.

Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg for at undersøge disse grundlæggende ting:

Tilsyn

Længden af besøg fra arbejdstilsynet varierer efter størrelsen af virksomheden.
Besøget kan vare 1- 6 timer, alt efter, hvor stor virksomheden er - og hvor omfattende problemstillinger, der måtte være.

Arbejdstilsynet vil tale med både ledere og medarbejdere.
Desuden vil de tale med arbejdsmiljørepræsentanten.

Et besøg forløber sådan:
Tilsynet indledes med en samtale, hvor ledelsen og repræsentant for medarbejdere deltager.
Her ses på dokumenter og øvrigt papirarbejde.

Derefter skal tilsynet rundt i virksomheden, for at tjekke op på arbejdsmiljøet.
Vedkommende fra Arbejdstilsynet har ret til at tage prøver og fotografere, samt tale med alle medarbejdere.
Der er især fokus på disse tre områder: ulykker, psykisk arbejdsmiljø samt muskel- og skeletbesvær.

Tilsynet afsluttes ved at følge op på eventuelle problemstillinger.
Der vil blive givet afgørelser mundtligt, hvis en repræsentant for virksomhedens ledelse er til stede.
Ellers vil dette ske skriftligt.
Virksomheden modtager en besøgsrapport som dokumentation for tilsynet.

 

Påbud

Arbejdstilsynet tildeler virksomheden en grøn smiley, hvis alt er i orden.
Den grønne smiley gælder i 5 år.

Hvis virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist, et undersøgelsespåbud eller en afgørelse uden handlepligt, får I tildelt en gul smiley.
Den gule smiley vises på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst 6 måneder, men fjernes herefter, når virksomheden meddeler, at problemerne er løst.

Har virksomheden fået et forbud eller et rådgivningspåbud, får I en rød smiley.
Rød smiley vises på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst 6 måneder, men fjernes herefter, når virksomheden meddeler, at problemerne er løst.

 

Bøder
Arbejdstilsynet tildeler bøder for overtrædelser og skærpende omstændigheder.
 I visse situationer kan der gives dobbeltbøder.
Se oversigt over bøder her :*

Bøde 0-9 ansatte 10-34 ansatte 35-99 ansatte 100 eller flere ansatte 0-9 ansatte 10-34 ansatte 35-99 ansatte 100 eller flere ansatte
Grundbøde 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 40.000 kr. 40.000 kr. 40.000 kr. 40.000 kr.
Alvorlig personskade eller død 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 40.000 kr. 40.000 kr. 40.000 kr. 40.000 kr.
Pr. skærpende omstændighed 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Pr. særligt skærpende omstændighed 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr.
Differentiering 0 kr. 35.000 kr. 52.500 kr. 70.000 kr. 0 kr. 55.000 kr. 82.500 kr. 110.000 kr.
I alt 70.000 kr. 105.000 kr. 122.500 kr. 140.000 kr. 110.000 kr. 165.000 kr. 192.500 kr. 220.000 kr.

* Bødernes størrelse kan være ændret, siden JobCare har lavet dette blogindlæg november, 2016.  Se evt. her

 

 

Rådgivningspåbud - eller forebyggelse

Hvis Arbejdstilsynet giver din virksomhed et rådgivningspåbud, skal du have fat i en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.
Skal du have rådgivning omkring psykisk arbejdsmiljø, kan du kontakte JobCare.
Vi har en Autoriseret arbejdsmiljørådgiver og kan hjælpe både i forbindelse med påbud
- og hvis du ønsker at arbejde forbyggende FØR Arbejdstilsynet kommer forbi.

"Den autoriserede rådgivningsvirksomheds opgave er at bistå virksomheden med at løse det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.
Rådgivningsvirksomheden skal desuden bistå virksomheden med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.
Det indebærer dels, at rådgivningsvirksomheden skal bistå virksomheden med forslag til konkrete initiativer, der kan forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i virksomheden i fremtiden, dels at rådgivningsvirksomheden skal rådgive virksomheden om, hvordan den kan udarbejde og bruge sin arbejdspladsvurdering (APV)." (Arbejdstilsynet, 2016)

 

Facebooklinkedinmail