Nye refusionsregler

Nye refusionsregler: JobCare klar til at hjælpe jobcentre

Kommuner kan spare mange penge ved at få afklaret borgere på langvarig forsørgelse, inden de nye refusionsregler træder i kraft.
JobCare tilbyder jobcentre et samarbejde for at hjælpe de udsatte borgere.

Af journalist Marie Bille


Det kan blive dyrt for de kommuner, som har mange borgere på langvarige overførselsindkomster, når de nye regler for refusion træder i kraft i 2016. Derfor er det nu, det virkelig kan betale sig for kommunerne at gøre en indsats for at få de borgere, hvis forsørgelsesgrundlag ikke er afklaret endnu og som ’hænger i systemet’, i arbejde eller uddannelse.

”Hvis man ikke har satset så meget på den målgruppe, så bliver det rigtigt dyrt. Så det er bare med at komme i gang,” siger konsulenthuset JobCare, der har specialiseret sig i netop at hjælpe borgere med komplekse problemstillinger, hvor mange har været på overførselsindkomst gennem lang tid.

Fakta: De nye regler for refusion
Reglerne for statens refusion til kommunerne forenkles, så der er samme refusionsprocent, uafhængig af hvilken ydelse refusionen vedrører. Refusionsprocenten nedtrappes over tid fra 80 procent de første fire uger, 40 procent fra uge 5-26, 30 procent fra uge 27-52 og 20 procent fra efter uge 52. Ydelser, som fx efterløn og skånejob, som kommunen kun i begrænset omfang kan påvirke, holdes uden for modellen.

Hjælper udsatte borgere

Gruppen af borgere på langvarig forsørgelse kan ofte være svær at rykke for kommunerne. Men JobCare er netop specialiseret i at hjælpe udsatte borgere langt fra arbejdsmarkedet gennem en individuel indsats, der virker.
”Det vigtigste er, at indsatsen flytter borgerne. Det kan være forskellige ting, der virker, for målgruppen er meget forskellig.
Derfor er det vigtigt, at vi kommer under facaden og finder de reelle barrierer for, at borgeren ikke kommer videre,” siger JobCare.

 

”Hos JobCare er de meget fleksible i den tilbudsvifte, de har til gruppen af borgere på langvarig forsørgelse.
Så har de også en evne til at motivere borgerne, så der faktisk sker en udvikling, mens de er der.”

- Helle Guldborg

Kørt sur i systemet

Hjælpen består ofte af flere parallelle indsatser samtidig f.eks. en personlig rådgiver, en psykoterapeut eller en coach, en socialfaglig mentor men det kan også være motion og afspænding, alt afhængig af borgerens behov for hjælp. Borgere, der har været på overførselsindkomster i rigtig lang tid kan, med tiden, få et modsætningsforhold til det kommunale system. Der kan JobCare tale med dem på en anden måde, og det er ofte en fordel, at JobCare ikke samtidig har myndighedsopgaver.
”Vi er gode for dem, der er kørt sur i de kommunale systemer, som nogen er. De borgere, der er sårbare, og hvor man har prøvet rigtigt mange ting, uden at det virker, dem kan vi håndtere,” siger JobCare.

Færre på offentlig forsørgelse

Billund kommune har samarbejdet med JobCare over en årrække. Det fortæller Helle Guldborg, teamleder i arbejdsmarkedsafdelingen i Billund Kommune.
”JobCare er gode til at håndtere borgere med meget komplekse problemstillinger, som har været på ydelser i mange år. De har en individuel og meget håndholdt indsats for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. JobCare har også en evne til at motivere borgerne, så der faktisk sker en udvikling, mens de er der,” siger hun.
Samarbejdet er en af årsagerne til, at kommunen i dag har færre borgere på langvarig offentlig forsørgelse.
”Netop fordi, borgerne får en afklaring hos JobCare. Selvfølgelig får nogle en pension, men der er også en del, der kommer ud i fleksjob eller i ordinært arbejde,” siger Helle Guldborg.

 

Om JobCare

I JobCare får vi borgere med komplekse problemstillinger til at rykke. Med den rigtige indsats for borgeren er der ingen, som er håbløs.
Vi tilbyder jobcentre et individuelt eller holdorienteret udviklingsforløb for fysisk og psykisk sårbare borgere, der har behov for et særligt tilbud for at blive motiveret eller få udviklet deres arbejdsevne.
Vi har fokus på relationen til den enkelte, på at skabe motivation og på den enkeltes progression.

Facebooklinkedinmail