Nekrolog

JobCare A/S grundlægger og medejer Betty Pedersen, Vejen er gået bort 67 år gammel. Ved sin død efterlader hun en sund og veldrevet virksomhed.

Det var Betty´s livsopgave at hjælpe de svageste medborgere og i 2000 startede hun JobCare med det klare formål at virke som anden aktør for kommunerne i indsatsen for at bringe de svageste grupper tættere på arbejdsmarkedet. Virksomheden arbejder i dag som anden aktør for 8 kommuner og har afdelinger i Vejen, Grindsted, Aarhus, Esbjerg og Glostrup.

Betty, der oprindeligt var socialrådgiver, arbejdede inden hun startede JobCare A/S som leder af projekt Arbejdsfastholdelse i Vejen, Brørup og Holsted kommuner. Projektet var finansieret af Socialministeriet. Her udviklede hun bl.a. Rundbordssamtalen som metode. Metoden blev skrevet ind i beskæftigelseslovgivningen, og Betty Pedersen var ligeledes medforfatter på en bog om metoden.

Betty var en dygtig forretningskvinde med blik for muligheder og virksomheden opnåede flere gange, at få status som Gazelle virksomhed.

Betty var aktiv på flere områder i det lokale erhvervsliv og havde et stort netværk. Hun vil blive husket for den flid og ihærdighed hun lagde for dagen og for sin omsorgsfuldhed og evne til at kommunikere med alle typer af mennesker.

Vi der kendte hende og har arbejdet sammen med hende vil huske hende som et empatisk og varmt menneske, der både ville borgerne og sine medarbejdere det godt. Hun havde en stor indsigt i arbejdsmarkedslovgivningen og var vedholdende i forsøget på at nå sine mål. Vi har alle nydt godt af de erfaringer, som Betty i et langt arbejdsliv har opnået og vi vil forsøge at drive virksomheden videre i Betty´s ånd. Vi vil i den grad savne hendes tilstedeværelse, lune, humor og omsorg.

Betty var på trods af sin udadvendthed et familiemenneske, der gerne fortalte om sine børn og i de senere år sine børnebørn med glæde og stolthed. Hun efterlader sig et stort savn i familien og vores tanker går i denne svære stund til ægtemanden Niels Ole og de tre børn.


Æret være Betty Pedersens minde

Jane og Nick Winther
Jonna Haslund
Orla Dahl

 

betty_jobcare 

Facebooklinkedinmail