HVORDAN ARBEJDER JOBCARE?

 

Hvordan arbejder JobCare

JobCares metode giver gode resultater

Vi har succes med at hjælpe den komplekse gruppe af ledige.
Vores resultater skyldes primært, at vi har kunnet tilbyde den enkelte et helhedsorienteret udviklingsforløb og en tværfaglig indsats.
Fokus er altid på den enkelte lediges psykiske/fysiske barrierer
- og hvert forløb skræddersys på baggrund af dette.

Vi har arbejdet med at hjælpe ledige i beskæftigelse siden år 2000.
Målgruppen er bla. sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i vores kompetenceudviklings-forløb – På vej i job.

Den specialiserede indsats På vej i job tilbyder vi til jobcentre landet over.
Tankerne bag konceptet er ligeledes videreført til vores brug af metode i de øvrige forløb.

Formål

At sårbare borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet får en tilknytning til arbejdsmarkedet, får støtte til gennemførelse af uddannelse , bliver ansat i en ordinær ansættelse eller afklares til flexjob eller anden forsørgelse.

Vores metode skal føre til, at borgeren:

 • Motiveres og engageres i et liv på arbejdsmarkedet og får tro på egne evner og selvtillid
 • Lærer at indgå i fagligt fællesskab
 • Tager ansvar og bliver mødestabile
 • Får styrket sine faglige kompetencer og erfaringer
 • Bliver afklaret i forhold til arbejdsmarkedet - og evt. skånehensyn.
 • Får en evne til at håndtere sin psykiske lidelse
 • Får tillid til beskæftigelsessystemet
 • Får viden om - og kontakt til - arbejdsmarkedet, for herved at få nye muligheder for et arbejdsliv
 • Lærer hverdagsmestring
 • Evt. afruses
 • Får muligheden for at leve et sundt liv med kost og motion

Metode og teori

I forløbet arbejder vi ud fra en metode, med et helhedsorienteret perspektiv.
Vi klarlægger den enkelte deltagers ressourcer, udviklingspotentialer og barrierer.
Udfra teorien om, at tanker, følelser, krop og adfærd er gensidigt forbundne.
Vores indsats er tværfaglig, koordinerende og individuelt tilrettelagt.

I JobCare gør vi op med søjletænkningen i forhold til indsatsen.
Dette gør vi, ved at have så mange forskellige kompetencepersoner tilknyttet,  der kan understøtte deltagernes udvikling, både fysisk, psykisk og socialt
- med det arbejdsmarkedsrettede perspektiv i centrum.

Motivation og relation

Vi arbejder med motivation hos den enkelte.
Motivation til at leve et godt liv og tage ansvar for sin egen fremtid.
Hvad der virker motivationsskabende for den enkelte, varierer i høj grad, men det afgørende er, at vores medarbejdere er gode til at skabe en god relation til den enkelte.

Den Motiverende Samtale - Per Revstedt
Vores metode med motivationsarbejdet er inspireret af Per Revstedts arbejde med udsatte grupper og af Den Motiverende Samtale.
I Den Motiverende Samtale er det helt essentielt, at man arbejder på at forstå borgerens perspektiv og syn på sig selv og sit liv (*).
Det vil sige, at man respekterer borgerens oplevelser af virkeligheden og at man respekterer borgerens ønsker for fremtiden.
Men at man, vha. diskrepans, arbejder på at udvikle en klarhed i borgerens bevidsthed om evt. kløft mellem, "der hvor jeg er nu" og "der, hvor jeg ønsker at være".

Det særlige anvendelige ved Revstedts tilgang er, at det er udviklet særligt til arbejdet med den mest udsatte og sårbare gruppe af borgere.
Dem som er allermest demotiveret, opgivende og svære at få til at fremmøde og fastholde.
JobCares medarbejdere har bl.a. været på kursus hos Revstedt og modtaget supervision af Revstedt i særlige tilfælde.

Per Revstedts (eksam. psykolog og eksam. psykoterapeut) teori og metode er udviklet på baggrund af hans mange års erfaringer fra psykiatrien og misbrugsområdet i Sverige - Læs mere
* Ved et godt liv mener vi et liv, som er konstruktivt og meningsfuldt for den enkelte, hvor den enkelte kan være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet og have forståelse for sine egne muligheder og indflydelse herpå.

Kognitiv træning

Den kognitive tilgang er relevant for målgruppen.
Vi giver deltageren konkrete værktøjer – hjælp til selvhjælp – fra den kognitive terapi.

En stor del af vores deltagere har barrierer, som indebærer kognitive begrænsninger.
F.eks. mangel på hverdagsmestring, planlægning og struktur.

Den kognitive tilgang er et effektivt redskab for os, til at få en indsigt i deltagerens verdensbillede og adfærd.
I den kognitive tilgang vægtes en åben dialog og vejledning højt, hvor deltageren selv prøver det af i praksis.

Den motivationsskabende og kognitive metode suppleres derudover i forløbet med tiltag, som bygger på den enkelte deltagers behov.
Dette gøres altid ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

Se resultaterne af vores metode her

KONTAKT OS HER

Book socialfaglig vikarservice

 

JYLLAND & SJÆLLAND 22 35 74 00
Jane Winter jane@job-care.dk

Facebooklinkedinmail