Mentorordning med fokus på relationer

Udvikling af motivationen hos den enkelte

En mentorordning hos JobCare spænder fra en før beskæftigelsesrettet indsats til en fastholdelses indsats.
Typisk varer en fastholdelses indsats 3-6 måneder efter, at den enkelte er afklaret eller er overgået til arbejde eller uddannelse.

Af mentor Jane Winther, Souschef JobCare


Noget af det vigtigste, for den særlige sårbare målgruppe, er støtte til fastholdelse af fokus på det ’nye liv’.
Ingen ønsker at føle sig glemt, forbigået eller som et nummer i systemet.
Derfor mener vi, i JobCare, at relations og motivationsarbejdet med denne målgruppe er af højeste prioritet.

Med relationsarbejdet kommer viden.

Bl.a. viden om den enkeltes ressourcer, kompetencer, begrænsninger, frygt, hverdagsudfordringer og tankemønstre.
Viden om, hvad der har givet de små succeser, der giver lidt selvværd.
Selvværd, der er SÅ vigtigt for særligt den sårbare målgruppe.

Dette er også viden, som let kan gå tabt ved overdragelse fra én instans til en anden - fra én mentor til en anden, fra en sagsbehandler til en mentor.
Denne viden er gerne med til at bringe det tværfaglige samarbejde i spil.

Det er også en viden, der kan bruges til at skabe fremgang for den enkelte.
En viden, der kan bruges til at sætte fokus på, hvordan man selv er med til at fastholde sig i begrænsninger, gamle overbevisninger og det, at leve i en ikke ønskværdig livstilstand.

Vores mentorer arbejder efter Per Revsteds forandringsteorier og den motiverende samtale, med respekt for den enkelte og med fokus på den enkeltes kontakt rebus.

Vores mentorer fokuserer på at have en ærlig, tillidsfuld og assertiv kommunikation i relationen.
Vi spejler det vi observerer, tilbage til den enkelte og vi snakker om, hvordan det kan ændres, hvilke redskaber den enkelte besidder der kan bruges og hvad resultatet af det er eller kan blive.
Vi har en stor værktøjskasse af redskaber og strategier, som kan hjælpe den enkelte tættere på egenmestring og få en oplevelse af at den enkeltes ønsker og drømme er indenfor rækkevidde.

Hvad er egentlig målet med mentor støtte?

Ser man definitionen fra beskæftigelsesministeriet; handler det primært om, at den enkelte kommer ud og bliver en medydende borger.

Spørger man den enkelte selv; er ønsket ”-en person, som kan være med til at skabe overblik og sætte gang i processer, så der kommer gang i min sag”.

Derfor er vores mentorers fornemmeste opgave, at skubbe til udviklingen af motivationen hos den enkelte, med henblik på at skabe handling hos den enkelte, for at komme i retning af det liv den enkelte ønsker at leve.

Det kræver i høj grad, at relationen kan bære ærlighed om observationer, til den enkelte.
Ærlighed om direkte selv-sabotage eller manglende evne til at tage de ønskede skridt.
Dette kræver, at mentoren har en faglighed, hvor de kan guide den enkelte til at mestre de nye udfordringer.

Vi mener, hos JobCare, at det er en nødvendighed, at den enkelte mødes i øjenhøjde og med ærlighed.
Det er den tillidsfulde og gode relation, der flytter noget for den enkelte.

bestil-forløb-jobcare

Facebooklinkedinmail