MENTOR - DET SOCIALFAGLIGE MENTORFORLØB

JobCares socialfaglige mentor forløb er et individuelt forløb for borgere under og over 30 år; med komplekse problemstillinger.

Vi anbefaler en mentor til borgere, der har behov for et særligt tilrettelagt individuelt forløb; med henblik på at blive klar til en nærmere arbejdsmæssig - eller uddannelsesmæssig - afklaring.

Forløbsbeskrivelse til forløb med mentor

Den indledende fase i mentorforløbet vil have primær fokus på at skabe en tillidsfuld relation med borgeren.
Denne fase tilpasses den enkelte borgers aktuelle tilstand og  øvrige insatser indfases gradvist, efterhånden som borgeren  bliver klar til det.

Relationsarbejdet sker ”i øjenhøjde” og borgerens barrierer og udviklingspotentiale er udgangspunktet for indsatsen.

JobCares mentor møder borgerne med:

 • Respekt
 • Værdighed
 • Humor
 • og vi holder hvad vi lover

Denne tilgang er forudsætningen for at kunne skabe resultater.

 

Målsætninger i forløb med mentor

Afhængig af det enkelte forløb, vil borgeren bl.a. kunne blive støttet i:

 • Træning i glemte eller nytillærte færdigheder.
 • Søgning af bolig.
 • Tilrettelæggelse af økonomi / budget.
 • Fysisk form - herunder kost og motion.
 • Struktur i hverdagen og støtte i forhold til eksempelvis at komme op om morgenen.
 • Støtte i opstart i uddannelses- eller arbejdsmarkedsrelaterede aktiviteter.

 

Hovedindsats i forløb med mentor

 • En relationsskabende indsats
 • Socialfaglig vejledning
 • Social færdighedstræning
 • Netværksskabelse

 

DERFOR SKAL DU BESTILLE EN MENTOR

I forløbet vil borgeren løbende bl.a. blive støttet i hverdagsmestring i form af tillæring af manglende kompetencer.

Forløbet er særligt tilrettelagt de borgere, der har behov for en specialiseret indsats. Det vil typisk være borgere, der har svært ved fastholde sig selv i et forløb.

JobCares Socialfaglige Mentorforløb er et individuelt forløb for borgere under og over 30 år med komplekse problemstillinger af en karakter, der gør, at de har behov for et særligt tilrettelagt individuelt forløb med henblik på at blive klar til en nærmere arbejdsmæssig - eller helbredsmæssig afklaring.

Borgeren har formentlig massive komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk og social karakter evt. suppleret med en misbrugsproblematik.

Facebooklinkedinmail