Hvad er vigtigt i jobbet som mentor?

Mentor giver tryghed

Mange af mine mentees giver udtryk for, at de har opnået gode resultater, ved at have en mentor.
De fortæller ofte om, hvordan de oplever deres liv som værende mindre konfliktfyldt.
De har lært nye angrebsmetoder på ellers tidligere uløselige problemer - og endelig føler de, at der kommer fremdrift i deres liv.

Af mentor Jane Winther, Souschef JobCare


Mine mentees fortæller om trygheden i, at have en person at dele situationen med.
Det giver tryghed at have en mentor at læne sig op ad, mens man er på glatis og øver sig.
En, der er med til at holde fokus og til at sparre med, når man ind imellem falder alligevel.

En del af dem jeg har været mentor for, har ikke turde drømme om konkrete mål.
De kan ikke overskue, hvad deres fremtid kan byde på.

Ofte lyder ønsker for fremtiden således:
….”Jeg vil bare gerne være normal”
eller
“Jeg vil gerne have et job som…”.


De fornødne redskaber og ressourcer til rent faktisk at tage skridtene henimod et konkret mål, kendes ikke.

Der er nogle helt basale emner, der skal italesættes.

Emner, der handler om reel overlevelse for den enkelte.

Jeg møder ofte mennesker, der har givet op og overgivet sig til ligegyldighed.
For at kunne rykke på denne opgivenhed, skal der først fokus på de helt basale menneskelige behov.

Mentor_marslow

Maslows behovspyramide viser,  at de fundamentale behov skal være dækket, før individet kan tage sig et job.

Det nederste niveau i behovspyramiden rummer de basale behov:
Indtagelse af føde, vand og luft - men også behov for søvn, fysisk bevægelse og toiletbesøg.

Derfor er det vigtigt at have fokus på, hvordan personens dagligdag egentlig ser ud.

Kost og søvn er et sted, hvor det kan være rigtig svært at fastholde sig selv i gode rytmer og rutiner.
"Jeg når det jo nok" – "om jeg står op kl. 7 eller 8 er ikke så vigtigt, jeg skal jo ikke rigtig noget alligevel. "

Det at komme ud og få frisk luft hver dag og få rørt sig lidt, holder kroppen i gang
- og er med til at genere fysisk energi og mentalt overskud.

 
Jeg ved godt, at luft i pyramiden antages som værende at trække vejret;
men jeg mener ikke, at man skal underkende behovet for frisk luft.

Det næste niveau rummer de sikkerhedsmæssige og følelsesmæssige nødvendigheder:
Sikkerhed, tryghed, stabilitet, orden, beskyttelse mod vind og vejr, smerter, andet ubehag og fravær af angst og frygt.

Som mentor skal vi have fokus på, at indtægten skal være sikret.
Økonomien skal være organiseret, så der er overblik.
Der skal være tag over hovedet, evt. diagnoser/misbrug skal “håndteres” og den enkelte skal have en forståelse for - og en adfærd der læner sig op ad - at tage ansvar for eget liv.

Først herefter kan vi, som mentorer, skubbe på; for at individet kommer i job eller uddannelse.
Det er først, når de grundlæggende rammer er i orden, at personen kan have overskud til at tænke fremad.
Til at finde et  tilhørssted, turde sætte nye mål og til at finde sin “hylde”.

3. lag i pyramiden handler om de sociale behov:
Behov for fællesskab, kærlighed, venskab samt behovet for tilhørsforhold til enkeltpersoner og grupper.

Det handler også om at føle sig accepteret af sine nære omgivelser, familie, naboer og arbejdskollegaer, men også som borger i samfundet.
Det drejer sig om behovet for at blive elsket og anerkendt
- og indgå i positive relationer til andre mennesker.

For en person med psykisk funktionsnedsættelse gælder det, at han eller hun har behov for at føle sig anerkendt - på trods af sin funktionsnedsættelse.

Som mentor skal vi skubbe på, for at få individet ud i sociale sammenhænge hvor det føler sig mødt og set.
Finde nye og gamle interesserer frem, skabe netværk, turde komme ud i verden.

Mentor_marslow

Her er det afgørende at mentoren har en forståelse for de sociale mekanismer, der gør sig gældende i samfundet.
Som mentor, skal vi hjælpe personen til at få tilegnet sig redskaber og sprog, der kan give bedre sociale kompetencer.

Med det 3. lag af behov dækket, får individet små succesoplevelser der giver selvværd.
Nu begynder behovet for agtelse at stige.

Selvrespekten, selvtillid, anerkendelse, status og værdighed er evner og behov, der udvikles i takt med, at der tages ansvar
- og i takt med, at de små succeser kommer.

Direktør i eget liv

Det handler om at hjælpe individet til at lære selv at dække de grundlæggende behov
- så den enkelte selv kan skabe egen trivsel og mestre eget liv.

Formålet med vores opgave, som mentor er, at skabe overskuelighed i rammerne for:

  • dagligdagen
  • for bolig og økonomi
  • for sociale spilleregler
  • for konkretisering af ønsker for den nærmeste fremtid

Fordi det giver overskud og selvværd hos den enkelte.
Overskud og selvværd til at kunne arbejde sig hen mod arbejdsmarkedet
- mod job og selvforsørgelse.

Tryghed og selvværd, der kan inspireres af Pippi:
” Det har jeg aldrig prøvet, så det tror jeg helt sikkert jeg godt kan”

Facebooklinkedinmail