KAN JOBCARE HÅNDTERE SAGER MED KOORDINERENDE INDSATS?

 

komplekse-borgere_faq

Vi har arbejdet med udviklingsforløb for fysisk og psykisk sårbare borgere siden 2008.
Borgere, som har behov for et særligt tilbud for at blive motiveret, få større hverdagsmestring eller få udviklet deres arbejdsevne.

Vi arbejder bl.a. med borgere med:

  • Angst
  • Depression
  • ADHD
  • Borderline
  • Psykiske lidelser
  • Fysiske smerter og lidelser
  • Sociale udfordringer
  • Arv og miljø udfordringer
  • Misbrug
  • Straffeattest

Vores tilgang til borgere med komplekse problemstillinger

Vi anskuer borgerens barrierer tværfagligt og helhedsorienteret.
På denne måde skabes sammenhæng mellem hverdagsmestring, arbejdsprøvning og netværk.

Gennem relationsbaseret sparring, arbejder vi med motivation.
Udgangspunktet er borgeren og dennes situation, hvor vi har fokus på meningsgivende udfordringer og muligheder for succes.

Fordeling af afsluttede borgere i Aarhus

Fysiske problemer: 14,3%
Psykisk sårbar: 35,7%
Angst: 14,3%
Depression: 7,1%
Diagnose (ADHD, etc): 64,3%
Misbrug: 14,3%
Andet: 21,4%
*Borgerne er oftest placeret indenfor flere kategorier.

Disse komplekse borgere er afsluttet til:

Job: 30,8%

Uddannelse: 38,5%

Andet: 30,7%

 
 

*Andet er f.eks. praktik, bostøtte eller fraflyttet

* Info fra Analyse af afsluttede borgere i Aarhus, november 2016

KONTAKT OS HER

Book socialfaglig vikarservice

 

JYLLAND & SJÆLLAND 22 35 74 00
Jane Winter jane@job-care.dk

Facebooklinkedinmail