PÅ VEJ I JOB - FORLØB TIL BORGERE PÅ KONTANTHJÆLP

Forløbet er målrettet borgere på kontanthjælp over 30 år, der har psykiske lidelser, fysiske eller sociale udfordringer og som har brug for hjælp til at finde egne ressourcer, selvværd og nye muligheder.

kontanthjælp - på vej i job

Konceptet er et individuelt virksomhedsrettet forløb; med sideløbende fokus på den parallelle og tværfaglige indsats.

Vi tror på, at mennesket udvikler sig, når den enkelte motiveres, føler sig forstået, oplever succes og derved opnår tiltro til egne evner. 

 

Forløbsbeskrivelse til "På vej i Job" (Kontanthjælp)

Det gennemgående fokus er borgerens løbende progression via samtaler og en virksomhedsrettet indsats med tæt
opfølgning.
 
Der fokuseres på ressourcer, motivation og tro på egne evner  og der etableres en eller flere virksomhedspraktikker med fokus på at afdække fremtidig beskæftigelse.

Undervejs arbejdes der parallelt med misbrugsbehandling, psykiatri, boligsøgning, økonomi og struktur i hverdagen.
I forløbet tager vi udgangspunkt i borgerens styrker og barrierer - fysiske såvel som psykiske - ud fra en helhedsorienteret tankegang.

 

Målsætninger med forløbet "På vej i Job" (Kontanthjælp)

  • At borgeren tager ansvar og motiveres til et liv på arbejdsmarkedet og får øget selvværd og selvtillid.
  • At deltageren får ryddet op i private barrierer og gamle vaner, samt får en plan for fremtiden. 
  • At deltageren bliver afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og evt. skånehendsyn, med henblik på ansættelse til videre afklaring for fremtidig forsørgelse.
  • At deltageren får kontakt til - afprøvet og mere viden om - arbejdsmarkedet og derved skabt nye muligheder for et arbejdsliv.
  • At deltageren tilegner sig nye arbejdsmæssige kompetencer og evner til at indgå på en arbejdsplads.
  • At deltageren får mulighed for at mestre eget liv og derved kan opnå overblik over egen økonomi, sundhed, muligheder og fremtid.

 

Formålet med forløbet "På vej i Job" (Kontanthjælp)

Formål med forløbet er ordinær ansættelse, ansættelse i løntilskud, påbegyndelse af en uddannelse, eller afklaring til fremtidig forsørgelse.

 

Helhed skaber handling

Forløbet er helhedsorienteret, da vi mener, at krop og psyke har stor indvirkning på hinanden. Forløbet er også tværfagligt dvs. at vi har medarbejdere, som bl.a. er socialrådgivere, pædagoger, psykoterapeuter mv. Deltageren får tilknyttet en kontaktperson, som kan give den nødvendige støtte gennem forløbet.

Indhold i På vej i job

Konceptet består af flere moduler, som kan tilpasses deltagerens situation.
Vi har individuelle og holdorienterede moduler.

Vi igangsætter udviklingsproces både for borgere langt fra arbejdsmarkedet og for borgere der er i gang med praktik.

Praktik

Vi etablerer meget hurtigt i forløbet en virksomhedspraktik i privat/offentlige virksomheder, da vi ved, at et praktikforløb bidrager til en positiv udvikling for alle.

I JobCare har vi et stort virksomhedsnetværk og vi oplever derfor ikke vanskeligheder i forhold til at finde praktikpladser - heller ikke til de deltagere, som kan have særlige behov.

Fra hjemløs til fast arbejde

Da Kim, 51 år blev henvist til JobCare havde han oplevet at miste alt, blive syg og være hjemløs I 6 år. På trods af sin barske fortid var han motiveret til at komme på arbejdsmarkedet igen, og startede på I forløb hos JobCare I Grindsted.

Kims forløb hos JobCare indebar udover de planlagte aktiviteter også 2 virksomhedspraktikker hvor aktiveringsgraden blev øget I takt med, at han fik det bedre.

Kims engagement og vilje har båret frugt, og han er nu blevet ansat ordinært på fuldtid hos Stansomatic A/S I Billund.

Læn dig godt til rette, og se med i videoen hvor Kim fortæller sin personlige historie.

Facebooklinkedinmail