SYGEDAGPENGE

Forløbet er målrettet borgere på sygedagpenge, som har brug for en koordineret, tværfaglig indsats.

FLEKSJOB

Forløbet er velvalgt til ledighedsydelsesmodtagere, der har brug for hjælp til at finde egne ressourcer.

PÅ VEJ I UDDANNELSE

Forløbet er velvalgt til sårbare unge med psykiske, fysiske eller sociale problemstillinger.

INTEGRATION

Forløbet har til formål at afklare deltagerens kompetenceniveau og gøre klar til selvforsørgelse.

PÅ VEJ I JOB

Forløbet er målrettet kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der har psykiske eller sociale udfordringer.

RESSOURCEFORLØB

Forløbet er velvalgt til borgere, der har behov for en særlig personlig støtte, for at kunne komme videre.

MENTOR

Socialfagligt mentorforløb til borgere under og over 30 år; med komplekse problemstillinger.

JOBAFKLARINGSFORLØB

– specialiseret forløb, der skal styrke den enkeltes vej tilbage til arbejdsmarkedet.

KOST

Undervisning og vejledningsforløb i spise- og drikkevaner

Facebooklinkedinmail