JOBAFKLARINGSFORLØB

Et individuelt afklarings- og træningsprogram for borgere i Jobafklaringsforløb.

Jobtilvænning og styrkelse af fysisk og psykisk velvære/sundhed gennem:

 • Fælles workshops
 • Fysisk træning
 • Psykoterapeutiske samtaler
 • Coaching
 • Kranio Sakral
 • Jobtræning i virksomhedspraktik.

Formål

 • Personlig afklaring i forhold til arbejdsmarkedet
 • Kontakt til arbejdsmarkedet igen: Nyt job liv
 • Sundere livsstil: Kost, motion og tankegang
 • Selvtillid og selvværd: Personlig balance
 • Personlig handlings- og træningsplan i samarbejde med coach / psykoterapeut / personlig træner / KST terapeut
 • Etablering af ny adfærd og nye tankemønstre samt oprydning i gamle barrierer og vaner

Ved at have fokus på ovennævnte vil vi give dig en reel mulighed for, at virke igen i et nyt arbejdsliv.

Du tilknyttes en social faglig konsulent og/eller psykoterapeut samt fysisk træner/kost terapeut. Gennem et individuelt tilrettelagt forløb vil vi styrke dig til at finde en vej tilbage til arbejdsmarkedet. Vi udarbejder personlige trænings– og handlingsplaner, der etableres og igangsættes af vore fagspecialister.

 

Kognitivt træningsprogram

Vi træner og afklarer ud fra de kognitive principper hvor det vil være muligt at angribe problematikker ud fra alle 4 områder enkeltvis eller samtidigt.

Der er stor sammenhæng mellem de 4 indgangsvinkler og derved muligt, at påvirke og skabe en langt bedre situation for den enkelte.

Den anvendte model er udarbejdet af den Amerikanske forsker Auren Deck.

jobafklaringsforløb

Workshops

Der vil blive afholdt workshops med forskellige emner f.eks.:

 • Jobklub: Kompetenceafklaring og praktik ønsker
 • Personlig udvikling
 • Kommunikation og samarbejdstræning
 • CV og den personlige samtale
 • Uddannelsesmuligheder evt. med oplægsholdere udefra
 • Positiv psykologi

Velvære/sundhed

Der vil også være undervisningsdage i fitnesscenter:

 • Oplæg med fokus på livsstil og vaner omkring motion og kost
 • Læring om vigtigheden af den rette forståelse og respekt for kroppen
 • Viden om hvad rigtig og forkert kost betyder for vore præstationer
 • Vigtigheden af, at vedligeholde os selv og kroppen
 • Metode afspændingspædagogik, så du lærer at få kontakt til din krop

Du vil få kort til et motionscenter, hvor du kan træne i alle ugens dage.

De individuelle aktiviteter

Psykoterapeutiske samtaler

 • Skabe kontakt til og forståelse af adfærd og hæmninger frem mod job
 • Arbejde med at skabe balance mellem tanker, følelser og krop for at sikre en ændret adfærd
 • En gennemlevet proces, der vil kunne give dig reel afklaring og ny energi til at komme videre

Coaching

 • En ligeværdig samtale, der har til formål at give feedback og skabe motivation til, at fokusere tanker, følelser, krop og adfærd mod ønskede resultater
 • Vi lytter, motiverer og støtter således, at du selv definerer dine mål

KST

 • Individuel afspænding i kroppen gennem KST
 • Mulighed for lindring af fysiske smerter og spændinger samt kontakt til stresstilstande og andre psykiske problemstillinger

Virksomhedspraktik

 • Afklaring om etablering af virksomhedspraktik med udgangspunkt i dine ressourcer, timetal, arbejdsfunktioner og brancheønsker
 • Du vil blive involveret i, at finde frem til det bedst egnede praktikforløb
 • Praktikforløb fremmer ofte udviklingsprocessen
 • Arbejdstidens længde aftales individuelt

Socialfaglig konsulent

Katalysatoren i projektet er den socialfaglige konsulent, som også følger op på din virksomhedspraktik.

Vi lægger stor vægt på din udviklingsproces med tæt opfølgning under hele forløbet.

Konsulenten sikrer, at der hele tiden er afstemte forventninger mellem dig og virksomheden samt sikrer, at mål og handlingsplan er samhørige.

Den socialfaglige konsulent ser muligheder såfremt noget er afsporet. Konsulenten kender det sociale system indgående og vil være i stand til at give sagsbehandler­ne på jobcentrene klar tilbagemelding om udvikling og evt. fravær.

Vi tilbyder gerne opfølgningssamtaler sammen med sagsbehandlerne.

Facebooklinkedinmail