JOBAFKLARINGSFORLØB

– hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet

JOBAFKLARINGSFORLØB – specialiseret forløb, der skal styrke den enkeltes vej tilbage til arbejdsmarkedet.
Forløbet er virksomhedsrettet og tilrettelægges ud fra et tværfagligt perspektiv og er individuelt tilpasset.
Vi sikrer, at der arbejdes med de rette indsatser og fokuspunkter for at fremme den enkel­tes arbejdsdygtighed.

FORMÅL

Det er formålet med tilbuddet, at nedbringe varigheden af JAF-forløb
– fremme tidligere raskmelding / tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Enten ved:

 • at deltageren selv raskmelder sig
 • at der i samarbejde med jobcentret laves en bred vurdering i forhold til uarbejds­dygtighed

MÅLGRUPPE

Vores indsats er skræddersyet til deltagere, der er visiteret til jobafklaringsforløb, hvor indsatsen er baseret på en dynamisk udviklingsproces bygget op omkring aktive tværfaglige indsatser fordelt på 3 spor:

 • Jobrettet indsats
 • Sundhedsfremmende indsats
 • Social indsats

MÅLSÆTNINGER

Målsætningen er, at deltageren vender hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Hurtigere tilbagevenden forudsætter flg:

 • Indsigt og forståelse for egen sygdom
 • Forståelse for egne ressourcer og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet
 • Forståelse for arbejdsmarkeds lovgivning og arbejdsudygtighedsprincippet

INDSATSMODELLEN

 • Opstartssamtale/visitationssamtale

  Omdrejningspunktet for samtalen er bl.a. formål med forløbet og afklaring af hvilke erfaringer og hvilke helbredsbarrierer, der forhindrer tilbagevenden til arbejds­markedet herunder årsagen til uarbejdsdygtighed.

 • 4 ugers grundmodul

  Der vil være holdundervisning (8 – 12 personer) med emner som motion/træning, sygdomsforståelse, beskæftigelseslovgivning, afklaring af ressourcer og barrierer, arbejdsevne, arbejdsdygtighed, smertehåndtering m.v.

 • 8 ugers praktikmodul

  – med hurtigst muligt etablering af praktik. Sideløbende hermed vil der være individuelle aktiviteter f.eks. person og jeg støttende samtaler, afspænding, samtaler vedr. arbejdsdygtighedsprincippet. m.v.
  Der er under forløbet tilknyttet en fast kontaktperson til hver borger.

EMNER

Der vil blive arbejdet med 3 spor:
Jobrettet indsatssundhedsfremmende indsats samt en social indsats,
og består af bl.a. følgende fokusområder:

 • Viden om arbejdsmarkedet, herunder lovgivning samt forståelse af begrebet ”arbejdsdygtighed”
 • Lære at tackle job og sygdom – mestring og strategier i hverdagen
 • Synliggørelse af egne ressourcer, værdier og kompetencer der kan anvendes på arbejdsmarkedet
 • Inspiration til at se nye muligheder og egne potentialer – nyorientering og eget ansvar
 • Skab bedre balance i hverdagen – viden om kost, søvn, træning/afspænding

Forløbet tilrettelægges som en vekslen mellem oplæg samt konkrete opgaver og redskaber, der aktivt inddrager deltageren i udarbejdelsen af egen realistisk og holdbar plan mod job eller afklaring.

Redskaber der inddrages er bl.a.:

 • Jobværdier og kompetencer, CV og ABC brancheafklaring
 • Den kognitive personlighedsmodel/diamant, jobsamtalen – nå i mål
 • Personprofiltest som dialogredskab i individuelle samtaler, brancheafklaring

Den sundhedsfremmende indsats (dækkende kost, søvn, træning og afspænding) vil bestå både af undervisningsbaseret elementer/teoretisk del, samt af træning med et målrettet program udarbejdet af fysioterapeut.

Træningen kan bestå af afspænding og øvelser over til styrkeøvelser. Fra lav til høj intensitet. Øvelserne tilrettelægges i forhold til den enkelte deltager med udgangspunkt i diagnose, problematikker samt formål.

Facebooklinkedinmail