INTEGRATION - EN VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS

Igennem en tværfaglig indsats, etableres et samarbejde om at få deltageren afklaret og kompetencevurderet, således at den enkelte bliver selvforsørgende hurtigst muligt.

Tilbuddet er individuelt tilrettelagt og håndholdt, således, at der er mulighed for en meget tæt dialog med hver enkelt integrationsborger, for at finde den rette vej til beskæftigelse.

Forløbsbeskrivelse i forbindelse med integration

Formål med forløbet er, at sikre; at den enkelte integrationsborger hurtigt kommer i relevant og vedvarende beskæftigelse.
Forløbet omkring integration kan også hjælpe borgeren med at påbegynde en ordinær uddannelse.

Dette forløb er tænkt at skulle ende op med en ansættelse i den virksomhedspraktik, hvor deltageren har trænet.
Det kan dog også munde ud i en ansættelse i en lignende virksomhed i samme branche eller alternativt med tilmelding til et vikarbureau.
   
Et forløb omkring integration indeholder:

 • Afklaring af kompetencer og ressourcer.
 • Evt. afklaring og forberedelse til IGU forløb.
 • 13 ugers praktik med tæt opfølgning.
 • 1-2 ugers workshop omkring arbejdsmarkeds forståelse,  fritidsliv og regler i forbindelse med jobsøgning.
 • Evaluering af forløbet, mellem Jobcenter, borger og JobCare 
 • Der etableres ny 13 ugers praktik.
 • Ansættelse og opfølgning

Målsætninger i forbindelser med forløb omkring integration

Afhængig af det enkelte forløb, vil borgeren bl.a. kunne blive støttet i:

 • At fastlægge faglige og personlige kompetencer, uddannelsesbaggrund, arbejdserfaring, helbred, transportmuligheder og sproglige kompetencer; samt ønsker til arbejde / uddannelse.
 • At afsøge lokale beskæftigelsesmuligheder og praktikvirksomheder; sammen med borgeren.
 • Tage kontakt til evt. uddannelsesinstitutioner.
 • At give en massiv individuel og håndholdt vejledningsindsats, med ugentlige kontakt/besøg i virksomheden.
 • Vores konsulenter vil være tætte sparringspartnere til virksomheden og trænere for borgeren.
 • At lære borgeren at forstå de skrevne og uskrevne regler, arbejdsmiljøregler og indmeldelse i A-kasse.
 • At hjælpe den enkelte borger med at læse og forstå personalehåndbøger, ansættelseskontrakter m.m.
 • At fastholde borgeren i sin danskundervisning.
 • At vores vejleder hurtigt rykker ud, hvis der er misforståelser eller andet, i praktikken.
 • At matche borger med virksomhed, i forbindelse med IGU forløb.
 • At have en opfølgningsperiode på 6 måneder efter ansættelse, hvor kontaktpersonen/mentoren står til rådighed; med henblik på fastholdelse i ansættelsen.

 

Formål med forløb omkring integration

Forløbet med integration handler om, at den allerede igangsatte danskundervisning og kulturforståelse anvendes i praksis og borgeren bliver selvforsørgende.

 • At integration borgeren får kendskab til fritidskultur.
 • At borgeren får et netværk i både fritidskulturen og på arbejdsmarkedet.
 • At borgeren får forståelse for at begå sig i det danske erhvervsliv.
 • At borgeren får en forståelse for regler og normer i det danske samfund.

 

 

Samarbejde omkring integration

JobCare har gode forbindelse med skoler, der udbyder danskundervisning og med virksomheder, der ønsker at deltage i indsatsen omkring integration.

Dermed kan vi fungere som bindeled mellem alle i den tværfaglige indsats: borgeren, jobcenteret, sprogskoler og virksomheder.

JobCare arbejder med progression under hele forløbet og der vil månedsvis fremsendes en opdatering til sagsbehandler om udviklingen.

Facebooklinkedinmail