PÅ HVILKEN MÅDE ADSKILLER JOBCARE SIG FRA ANDRE AKTØRER?

 

Hvordan adskiller JobCare sig

Vores mål er, at borgeren lærer at blive "direktør i eget liv"
- at borgeren får værktøjer til at blive tryg i eget liv og opnår styrke til at blive selvforsørgende.

  • Vi lægger stor vægt på at skabe en god relation til den enkelte borger.
  • Vi skaber resultater gennem motivation og tillid.
  • Vi udfordrer den enkelte borger.
  • Vi stiller overkommelige; men tydelige krav.
  • Vi koordinerer indsatsen rundt om borgeren og tager altid udgangspunkt i borgerens aktuelle ståsted.
  • 80% af deltagerne på vores forløb opnår personlig udvikling og bliver afklaret til arbejdsmarkedet, uddannelse eller anden forsørgelse.

 

Den Motiverende Samtale - Per Revstedt

I JobCare har vi i vores arbejde med borgere langt fra arbejdsmarkedet et stort fokus på at skabe motivation for forandring og for et liv på arbejdsmarkedet.
Forløbet skal tage udgangspunkt i borgerens individuelle ståsted, da forløbet og motivationen afhænger af, om borgeren finder forløbet meningsgivende.

Vores motivationsarbejde er inspireret af Per Revstedts arbejde med udsatte grupper og af Den Motiverende Samtale.
I Den Motiverende Samtale er det helt essentielt, at man arbejder på at forstå borgerens perspektiv og syn på sig selv og sit liv (*).
Det vil sige, at man respekterer borgerens oplevelser af virkeligheden og at man respekterer borgerens ønsker for fremtiden.
Men at man, vha. diskrepans, arbejder på at udvikle en klarhed i borgerens bevidsthed om evt. kløft mellem, "der hvor jeg er nu" og "der, hvor jeg ønsker at være".

Det særlige anvendelige ved Revstedts tilgang er, at det er udviklet særligt til arbejdet med den mest udsatte og sårbare gruppe af borgere.
Dem som er allermest demotiveret, opgivende og svære at få til at fremmøde og fastholde.
JobCares medarbejdere har bl.a. været på kursus hos Revstedt og modtaget supervision af Revstedt i særlige tilfælde.

Per Revstedts (eksam. psykolog og eksam. psykoterapeut) teori og metode er udviklet på baggrund af hans mange års erfaringer fra psykiatrien og misbrugsområdet i Sverige - Læs mere

* Ved et godt liv mener vi et liv, som er konstruktivt og meningsfuldt for den enkelte, hvor den enkelte kan være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet og have forståelse for sine egne muligheder og indflydelse herpå.

KONTAKT OS HER

Book socialfaglig vikarservice

 

JYLLAND & SJÆLLAND 22 35 74 00
Jane Winter jane@job-care.dk

Facebooklinkedinmail