Pressemeddelelse, Vejen d.31.7.2018

Generationsskifte i JobCare A/S

JobCare A/S gennemfører et glidende generationsskifte d 1.10.2018, idet ledende medarbejder Jane Winther indtræder som partner i virksomheden og tiltræder stillingen som administrerende direktør pr. 1.8.2018.

JobCare har 18 år på bagen og det er en stor glæde at kunne videreføre den med en ny ejerkreds, for hermed at sikre virksomheden en god fremtid. Den nye ledelse er enige om, at videreføre virksomheden uændret, således at arbejdet videreføres i samme ånd som hidtil. Jane har stor kendskab virksomheden, det hun har været ansat i 4 år og de seneste 2 år har hun varetaget opgaven som souschef. Jane går helt ind for JobCares DNA og den måde som den er blevet drevet på indtil i dag.

”Jeg er stolt og beæret over at få muligheden for at videreføre JobCare med det stærke produkt og høje faglighed, som JobCare står for”: siger Jane Winther. ”Det har været lærerige 4 år, hvor jeg gradvist har fået mere indsigt i virksomheden. Jeg er slet ikke i tvivl om at vi fortsat vil være en stærk spiller i fremtiden indenfor beskæftigelsesområdet” fortsætter Jane Winther.

JobCares historie

JobCare har siden etableringen i 2000 haft en stabil og solid vækst. Væksten bygger på viden og erfaring, som er afgørende for JobCare. JobCare har gennem mange år løst opgaver for både private og offentlige kunder, og vi har et bredt netværk i både det private og det offentlige Danmark – et netværk, der hjælper os med at bygge bro mellem de offentlige og private aktører.
Gennem årene har vi deltaget i en række forsknings- og udviklingsprojekter for blandt andet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) – med spændende resultater og konklusioner til følge. Vi har nysgerrig tilgang til alle opgaver. Vi lærer af alt, hvad vi – og andre – gør, og vi bruger vores viden til at skabe resultater, der har effekt.

JobCare A/S bygger på erfaringerne fra Det Socialministerielle Udviklingsprojektet - Projekt Arbejdsfastholdelse i Vejen, Børup og Holsted i perioden 1994 – 1999. Det er med stort held lykkedes at videreføre de metoder der blev udviklet her bl.a. rundbordssamtalen og det tværfaglige samarbejde.

I dag løser vi opgaver for 11 jobcentre og har afdelinger i Billund, Århus, Esbjerg, Vejen og i Glostrup.

Læs mere om JobCare her >>

 

Book socialfaglig vikarservice

 

22 35 74 00
Jane Winter jane@job-care.dk

Facebooklinkedinmail