HVAD KAN JEG FORVENTE AF ET FORLØB HOS JOBCARE?

 

Hvad kan du forvente af JobCare
I JobCare får vi borgere med komplekse problemstillinger til at rykke. 

Dette kan du forvente af JobCare

Vi anskuer borgerens barrierer og udviklingspotentiale tværfagligt og helhedsorienteret.
Derfor har vi stor fokus på samarbejdet mellem os og sagsbehandler, læge, psykiatrien, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, etc.

Progression og dokumentation
Størstedelen af de borgere vi arbejder med, mangler overblik og motivation i opstartsfasen.
Deres hverdagsmestring er lav, hvilket ofte har resulteret i rod i økonomien, i det sociale, i tillid til det offentlige og troen på et arbejdsliv.

Første prioritet er derfor de relationsskabende samtaler.
Her skabes den tillid, der er altafgørende for det videre samarbejde.

I begyndelsen er vi nødt til at være den, der tager initiativ, tager kontakt og skaber overblik.
Der kan være behov for, at vi i en periode overtager nogle af borgerens opgaver i forhold til at få styr på økonomi, bolig eller behandling.
Dette foregår på en måde, hvor der laves aftaler med borgeren - og efterfølgende afholdes motiverende samtaler om, hvordan det hjælper på situationen.

Vi giver borgeren ansvarsopgaverne tilbage, efterhånden som motivationsarbejdet skrider frem.
Gradvist arbejdes der med større og større opgaver, der giver mulighed for succes.
Der evalueres og justeres undervejs.

I sidste fase arbejdes med borgerens egenprogression og vores opgave er her udelukkende at være støttende og vejledende,
så vi sikrer, at borgeren fortsat udvikler sig positivt.

Vi giver tilbagemeldinger til kommunen i det omfang, kommunen ønsker det.
Derudover laver vi interne evalueringer og analyser af opgaven.

Se vores resultater her

 

Målet er, at gøre borgeren til "Direktør i eget liv"

Vi udfordrer borgeren meningsfyldt og giver muligheder for succes.
Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle situation, for at skabe grobund for udvikling.
Gennem motivationsarbejde, får borgeren større og større indsigt i egen rolle og i egne ressourcer.

 

Arbejdsmarkedsrettet fokus

Vi samarbejder med forskellige virksomheder, der er interesserede i at hjælpe udfordrede borgere videre.
Praktikpladser og arbejdsprøvninger laves med udgangspunkt i borgerens ønsker og evner, så der er størst muligt chance for succes.
Der laves løbende opfølgende samtaler, så der kan ske en progression i borgerens udvikling på arbejdsmarkedet.

KONTAKT OS HER

Facebooklinkedinmail