FLEKSJOB - EN MÅLRETTET INDSATS

Forløbet er velvalgt til ledighedsydelsesmodtagere, der har gået ledige i en periode og som har brug for hjælp til at finde egne ressourcer.
Fleksjob forløbet handler om at arbejde med motivation og resultater.

Fleksjob forløbet kan med fordel også benyttes til de ledighedsydelsesmodtagere, som har været ledige over 18 måneder
- til at afdække, om der er andre årsager til ledighed.

Forløbsbeskrivelse i forbindelse med Fleksjob

I fleksjob forløbet arbejdes der med at afdække nuværende kompetencer og hvordan disse kan omsættes til specifikke arbejdsopgaver i en virksomhed.

Deltageren klædes på via:

 • Udarbejdelse af personligt CV.
 • Hjælp til uopfordrede ansøgninger.
 • Træning, med socialfaglig konsulent, i elevatorsamtale.
 • Brug af sociale medier til at søge job på andre måder.
 • Sparring til at søge job i forskellige typer af virksomheder.

Alt dette i trygge rammer og med tæt opfølgning.

Fleksjob deltageren bliver bevidst om individuelle behov, i form af skånebehov, transporttid, transportmuligheder, hjælpemidler, privatøkonomi og fordeling af arbejdstid.

Målsætninger i forbindelser med fleksjob forløb

Afhængig af det enkelte forløb, vil deltageren bl.a. kunne blive støttet i:

 •  At deltageren kommer i Fleksjob.
 • At deltageren og sagsbehandler har en plan for fremtiden.
 • At deltageren er bevidst om, hvilke arbejdsopgaver vedkommende ville kunne bestride og hvilke virksomheder, der tilbyder dette.
 • At deltageren har udarbejdet et personligt CV og en uopfordret ansøgning.
 • At deltageren er motiveret og klædt på til at søge job på egen hånd.
 • At deltageren har kendskab til joblog og udfyldelse af denne.

MOTIVATION TIL BESKÆFTIGELSE

I JobCare har vi et stort fokus på at skabe motivation for forandring og for et liv på arbejdsmarkedet - for et liv med fleksjob .
Forløbet skal tage udgangspunkt i deltageren individuelle ståsted, da forløbet og motivationen afhænger af, om deltageren finder forløbet meningsgivende.

Vores motivationsarbejde er inspireret af Per Revstedts arbejde med udsatte grupper og af Den Motiverende Samtale.
I Den Motiverende Samtale er det helt essentielt, at man arbejder på at forstå deltagerens perspektiv og syn på sig selv og sit liv.

Det vil sige, at man respekterer deltagerens oplevelser af virkeligheden og at man respekterer deltagerens ønsker for fremtiden, med fleksjob.
Men at man arbejder på at udvikle en klarhed i deltagerens bevidsthed om, hvis der er en kløft mellem, der hvor jeg er nu og der, hvor jeg ønsker at være.

Revstedts tilgang er udviklet særligt til arbejdet med den udsatte og sårbare grupper af deltagere.
Dem som er allermest demotiveret, opgivende og svære at få til at fremmøde og fastholde.
JobCares medarbejdere har været på kursus hos Revstedt og modtaget supervision af Revstedt i særlige tilfælde.

Hos JobCare følger vi dig altid i hele jobsøgningsprocessen, og du har altid en kontaktperson, der vil være din sagsbehandler i perioden, så du får mulighed for, at være i tæt kontakt med den, der skal hjælpe dig videre.

Vidste du I øvrigt, at I vejen har vi fået 59% i fleksjob?

Se vores resultater >>

Mød Bryan

Se Bryans fortælling om, at have slidgigt på slæb og om vejen tilbage til arbejdsmarkedet selv når det ser mest håbløst ud.

Mød Berit

Berit er spastiker, men har trods sit medfødte handicap oparbejdet en uddannelse som kontorassistent. 
En fortælling om, at være i forløb hos JobCare og om ansættelse i fleksjob.

Facebooklinkedinmail