ARBEJDSMILJØRÅDGIVNING FORLØB

 

arbejdsmiljørådgivning forløb

Et forløb med arbejdsmiljørådgivning afhænger rigtig meget af dine behov.

Et forløb med arbejdsmiljørådgivning hos JobCare kan indeholde alt;
fra punkter i rådgivningspåbud til virksomhedens almindelige fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Forløbet vil indeholde det, du og din virksomhed har brug for at have fokus på.
Når du benytter dig af JobCares rådgivning, får du konkrete værktøjer til at takle arbejdspladsens udfordringer.
F.eks. kan dialogen i forbindelse med sygefravær kræve en neutral sparringspartner.

JobCare kan hjælpe med at undersøge trivsel blandt dine medarbejdere.
Vores opgave er at afdække eventuelle ukendte behov
- samt at være sparringspartner i forhold til samarbejde, kommunikation og sociale relationer.

Styrken ved at bruge en arbejdsmiljørådgiver til MUS samtaler er, at du får en neutral sparringspartner.
Du får rum til at træde et skridt tilbage og bevare den objektive tilgang til samtalerne
– og dermed få større mulighed for, at se, hvor der kan justeres og opnås bedre resultater.

Mobning og chikane i virksomheden er yderst alvorlig for den, det går ud over.
Det kan udløse stressreaktioner og udgøre en meget alvorlig belastningsrisiko med fatale konsekvenser.
Da ledelsen måske (ubevidst) kan være en del af problemet, er det godt at have en neutral sparringspartner i forbindelse med dette.

 

Udbyttet af rådgivning hos JobCare kan være:

  • En screening af din arbejdsplads, ud fra samme model som arbejdstilsynet bruger
  • Udarbejdelsen af en rapport, der viser hvilke områder, der skal arbejdes med
  • Interviews med medarbejdere og ledelse, der giver et tydeligt billede af udfordringernes oprindelse
  • At undgå påbud fra Arbejdstilsynet – og dermed undgå en bøde på mellem 80.000-150.000 kr
  • Færre sygemeldinger blandt medarbejderne
  • Større trivsel og mindre stress

Når du bruger JobCare som rådgiver, får du glæde af vores ekspertise som autoriseret arbejdsmiljørådgiver.
Arbejdstilsynet udtaler, at "Jobcare har ydet en højt kvalificeret rådgivning."

Vi har desuden over 15 års erfaring med at coache og vejlede både ledere og medarbejdere.
Dermed får du en rådgivning, der tager udgangspunkt i erfaring - og en sparringspartner, der kan vejlede i forhold til relationer på din arbejdsplads.
Når du samarbejder med JobCare, får du også vores ekspertise indenfor arbejdsmiljø og arbejdsfastholdelse, hvor vi kan rådgive i forhold til regler og handlinger.

Kontakt os, så vi kan finde frem til en løsning for dig.

arbejdsmiljørådgivning ved Orla Dahl

 

KONTAKT 25 54 27 50
Orla Dahl orla@job-care.dk

[recaptcha]

Facebooklinkedinmail